Committee

Il-Membri tal-Kumitat Inter Club Pupi Zanetti Malta 2017-2018 
Paul Fenech President 
Kevin Coleiro Vici-President 
Claudine Muscat Segretarja
Steven Chetcuti Vici-Segretarju
Sergio MalliaTezorier 
Diandra Ellul Fenech Assistent Tezorier 
Claudine Muscat Segretarju internazzjonali 
Lorry Calleja Direttur 
Ryan Spiteri Assistent Direttur
Kevin Coleiro u Joel Cassar PRO Facebook u Website.
Joel Cassar Rapprezentant Ghawdex 
Christian Buttigieg Attivitajiet SocjaliClub Location
58, Triq l-Irmigg, Msida