Thursday, June 29, 2017

Għażiż/a membru nixtiequ nistiednuk ghal-Laqgħa Ġenerali Annwali li ħa ssir nhar il-Ġimgħa 30 ta' Gunju ġewwa l-klabb tagħna fl-Imsida fis-7:00pm. Ghal min irrid jithajjar jitfa in-nomina tieghu ghal kumitat ha jkun hemm ellezjoni biex jinhatar kumitat gdid ghat tlett snin li gejjin jista jew jibat email ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com jew facebook  page jew icempel fuq dawn 99494762 paul jew 99828521 kevin sa mhux aktar tard mit 23 ta' Gunju .Kull min jixtieq jattendi huwa mitlub li jkun postu sa mhux aktar tard mis-6:45pm grazzi