Monday, May 22, 2017

                              Calciatore dell'anno 2016/17

Inter Club Pupi Zanetti Malta ghamilna lotterija sabiex jintghazel membru biex jipprezenta il-premju
Calciatore dell'anno 2016/17 lil perisic li ghazluh il membri taghna stess fil-laqgha generali annwali
tas-sena l-ohra.il-membru taghna Joseph Muscat iprezenta il-plakka wara il partita Inter vs Sassuolo.


No comments:

Post a Comment