Wednesday, October 18, 2017

                                         Queen tribute 

Gemellag mat-tlett clubs sqallin. Il-President Paul Fenech waqt il-prezentazzjoni mall-Inter Club A.Moratti Serradifalco.


 Is-Segretarja Generali Claudine Muscat fil-prezentazzjoni mall-Inter Club A Moratti Ravanusa.


Steven Chetcuti assistent segretarju fil-prezentazzjoni mal-IC Milazzo JZ.
Saturday live at 20;45 on big screen cu there.
Donazzjoni mil-membri tal-club taghna ghal-puttinucares


Friday, September 15, 2017

Thursday, August 17, 2017


Inter vs Fiorentina Sunday live on big screen at 20;45 at the club imsida cu there interclubpupizanettimalta.

                                          GREAT BBQ AT DANISH VILLAGE GHADIRA

Thursday, June 29, 2017

Għażiż/a membru nixtiequ nistiednuk ghal-Laqgħa Ġenerali Annwali li ħa ssir nhar il-Ġimgħa 30 ta' Gunju ġewwa l-klabb tagħna fl-Imsida fis-7:00pm. Ghal min irrid jithajjar jitfa in-nomina tieghu ghal kumitat ha jkun hemm ellezjoni biex jinhatar kumitat gdid ghat tlett snin li gejjin jista jew jibat email ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com jew facebook  page jew icempel fuq dawn 99494762 paul jew 99828521 kevin sa mhux aktar tard mit 23 ta' Gunju .Kull min jixtieq jattendi huwa mitlub li jkun postu sa mhux aktar tard mis-6:45pm grazzi

Monday, May 22, 2017

Sunday live at 20;45 on big screen the last match Inter vs Udinese  at Inter Club Pupi Zanetti Malta 


What amazing memories!

                             #OnThisDay #22Maggio2010


                              Calciatore dell'anno 2016/17

Inter Club Pupi Zanetti Malta ghamilna lotterija sabiex jintghazel membru biex jipprezenta il-premju
Calciatore dell'anno 2016/17 lil perisic li ghazluh il membri taghna stess fil-laqgha generali annwali
tas-sena l-ohra.il-membru taghna Joseph Muscat iprezenta il-plakka wara il partita Inter vs Sassuolo.


Friday, May 5, 2017

Sunday live at 15;00 on big screen at interclubpupizanetti.
   

Monday, April 3, 2017


Tonight live at 20;45 on big screen at Interclubpupizanetti come and join us .