Tuesday, November 22, 2016Wasal il-materjal ghal membri taghna jista jibda jingabar min nhar il-Hamis
waqt il-loghba jew il-Gimgha bejn is 18;00 u 20;00 jew il-Hadd min 10;30 sa 12;00
jew waqt il-hin tal-loghob grazzi

No comments:

Post a Comment