Monday, November 23, 2015

Biljetti Inter vs Lazio - 20 December 2015Dawk il-membri kollha li huma nteressati li jakkwistaw biljett ghal-loghba Inter vs Lazio li se tintlaghab il-Hadd, 20 ta' Dicembru fid-8:45pm jistghu jaghmlu dawn sa mhux aktar tard mill-Gimgha 4 ta' Dicembru, 2015.

Ghal din il-loghba l-Inter qed taghmel offerti ghal membri taghha fejn biljett fis-sezzjoni secondo blu qed jinbiegh ghal prezz specjali ta' 10 ewro. L-offerta tibqa tapplika sakemm il-postijiet f'din is-sezzjoni jibqghu disponibbli.

Dawk kollha interssati jistghu javvicinaw membru tal-kumitat jew jibghatu email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com

Grazzi tal-attenzjoni taghkom,