Sunday, May 3, 2015

Presentazione Claciatore dell AnnoFil-gimghat li ghaddew kien hemm appell ghal dawk il-membri ta' dan il-klabb li xtaqu jipprezentaw it-trofew lil Rodrigo Palacio ghall-istagun kalcistiku 2013-2014 u din ix-xorti messet liz-zewg membri taghna Ludwig Bonnici u Jean Pierre Bellizzi.
Illum wara l-loghba Inter vs Chievo kellhom l-opportunita li jipprezentaw f'isem l-Inter Club Pupi Zanetti Malta t-tfofew lil Palacio kif ukoll kellhom ix-xorti li jiltaqghu ma' players ohra. Il-kumitat jibqa' f'hidma sabiex izjed membri ikollhom opportunitajiet simili.