Thursday, April 2, 2015

Inter - Chievo Tickets


Dawk il-membri kollha li jixtiequ jakkwistaw biljett ghal-loghba INTER VS CHIEVO li ha tintlaghab il-Hadd 3 ta' Mejju 2015 fit-3pm ghandhom jaghmlu dan sa mhux aktar tard mill-Gimgha, 17 ta' April, 2015
Infakkru wkoll illi biljetti ghal loghba INTER vs Roma li ha tintlaghab is-Sibt, 25 t'April jisrtghu jigu akkwistati sa mhux aktar tard mit-Tnejn 13 t'April.
Infakkru ukoll illi l-membri jistghu jakkwistaw biljett ghal-loghba Inter vs Juventus sa mhux aktar tard mill-Hamis 9 ta' April.
Kull min jixtieq jibbukja jista jaghmel dan billi jikkuntatjana fuq 79388787 jew 99494762 jew jibghat email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com