Saturday, March 28, 2015

Inter - Roma Tickets


Dawk il-membri kollha li jixtiequ jakkwistaw biljett ghal loghba INTER vs Roma li ha tintlaghab is-Sibt, 25 t'April ghandhom jaghmlu dan sa mhux aktar tard mit-Tnejn 13 t'April.
Infakkru ukoll illi l-membri jistghu jakkwistaw biljett ghal-loghba Inter vs Juventus sa mhux aktar tard mill-Hamis 9 ta' April.

Kull min jixtieq jibbukja jista jaghmel dan billi jikkuntatjana fuq 79388787 jew 99494762 jew jibghat email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com
www.icpupizanettimalta.com

Grazzi
Il-Kumitat