Wednesday, March 11, 2015

Inter - Juventus


Nixtiequ ninfurmawkom li l-Inter geddiet il-hlas ghas-shubija ta'din is-sena sa mhux aktar tard mill-Gimgha 24 ta' April, 2015. Dan sabiex tati cans lill-dawk l-Interisti li jixtiequ jakkwistaw biljett ghal-loghba Inter vs Juventus.

No comments:

Post a Comment