Thursday, March 19, 2015

Bookings ghal ftuh tal-klabbIl-Kumitat ta' l-Inter Club Pupi Zanetti Malta qed javza li l-bookings ghal ftuh tal-klabb se jittiehdu sa nhar it-Tlieta 24 ta' Marzu. 
Infakkrukom li l-membri biss jistghu ikunu prezenti matul ic-cerimonja. Wara se jsir riceviment fil-lukanda Cavalieri fejn kulhadd jista' jattendi. 
Izjed dettalji ssibuhom fuq is-sit www.icpupizanettimalta.com. Grazzi tal-koperazzjoni taghkom.