Monday, February 23, 2015

Offerta Esklussiva: Inter - Cesena


Offerta Esklussiva ghal membri kollha : Ghall- loghba Inter vs Cesena, l-Inter qeghdha toffri 4,000 biljett ghal prezz ta' 10 euro biss fis-settori Primo Anello Blu jew Primo Arancio Laterale

Dawk kollha interessati ghandhom jikkuttatjaw lil Marylise 79388787 jew lil Paul Fenech fuq 99494762 jew jibghatu email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com sa mhux aktar tard mill-Erbgha, 4 ta' Marzu.