Wednesday, February 11, 2015

Ivan Cordoba - Dalwaqt f'Malta


Il-kumitat ta' l-Inter Club Pupi Zanetti Malta bi pjacir ihabbar li l-player leggendarju Ivan Ramiro Cordoba se jkun qed izur Malta nhar l-14 u 15 ta' Marzu. 

Se jkunu qed jigu organizzati diversi attivitajiet liema qliegh se jmur ghal fundazzjoni mmexxija mill-istess player. Inheggukom sabiex ma titilfux din l-okkazjoni unika. 

Id-dettalji se jkunu qed jithabbru fis-sieghat li gejjin. Grazzi bil-quddiem tal-koperazzjoni taghkom.