Tuesday, February 24, 2015

INTER vs Milan-Avviz ghall-membri tal-Inter Club Pupi Zanetti Malta


Dawk il-membri taghna li jixtiequ jibbukjaw biljett ghad-derby Inter vs Milan ghandhom jaghmlu dan sa mhux aktar tard minn nhar it-Tlieta, 3 ta'Marzu. Wara din id-data ma jkunx possibli li jittiehdu iktar ordnijiet ta' biljetti ghal din il-loghba.
Ghalhekk dawk kollha interessati ghandhom jikkuntatjaw lil Marylise fuq 79388787 jew lil Paul Fenech fuq 99474962 jew jibghatu email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com.