Monday, February 23, 2015

408 membru - Grazzi!!


Grazzi minn qalbi lill dawk kollha li dahlu membri maghna.

Ix-xoghol li wettaq il kumitat diga qieghed jinqata il frott minnu.
Fi ftit zmien diga ghamilna hafna, zjara ta Zanetti, daqt ninawguraw is sede taghna, issa iz zjara ta Cordoba, festa kbira fil palazz Verdala taht il-patroncinju tal-ecc taggha Marie Louise Coleiro Preca, festa li se tibqa ssir kull sena.

Organizzajna ukoll 3 attivitajiet socjali ghal- membri taghna. Dan il-club huwa realta. Grazzi lil dawk li emmnu fina mill-ewwel gurnata.
Nassigurakhom impenn shih lejn il membri kollha taghna.

President- Paul Fenech
Il-Kumitat ta' l-Inter Club Pupi Zanetti Malta jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li ssiehbu membri ma' dan il-klabb.

Bi pjacir inhabbru li dan il-klabb jammonta ghal 408 membru. Grazzi tas-sapport u tal-fiducja.

Min-naha taghna inweghdukom impenn kontinwu. Forza Inter per sempre!