Saturday, February 28, 2015

Inter Club Pupi Zanetti Malta President at the premier of 'Zanetti Story'


Inter Club President Paul Fenech was invited by his dear friend, Inter Vice-President Javier Zanetti to the premier of the new film 'Zanetti Story' in Milan.
Mr. Fenech had the opportunity to meet a number of management and players of Inter.
As well on the occasion Mr. Fenech had the chance to talk to meet President of the Pupi Foundation, Andres de La Fuente. Mr Fenech and Adres de La Fuente had the chance to discuss future projects together involving Inter Club Pupi Zanetti Malta and The Pupi Foundation.

Friday, February 27, 2015

Official Inter Club Material has ARRIVED!!The official material from Inter Club has arrived for paid members of Inter CLub Pupi Zanetti Malta.

Jackets : Senior Members
Hats: Junior Members (6-18 Years)
Ball: Children (Under 6 Years)

The Club will be open during these hours for collection.

Friday 6pm - 7.30pm
Saturday 9am - 1pm
Sunday 10am - 12pm

Club Location
58, Triq l-Irmigg, Msida 


Tuesday, February 24, 2015

INTER vs Milan-Avviz ghall-membri tal-Inter Club Pupi Zanetti Malta


Dawk il-membri taghna li jixtiequ jibbukjaw biljett ghad-derby Inter vs Milan ghandhom jaghmlu dan sa mhux aktar tard minn nhar it-Tlieta, 3 ta'Marzu. Wara din id-data ma jkunx possibli li jittiehdu iktar ordnijiet ta' biljetti ghal din il-loghba.
Ghalhekk dawk kollha interessati ghandhom jikkuntatjaw lil Marylise fuq 79388787 jew lil Paul Fenech fuq 99474962 jew jibghatu email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com.

Monday, February 23, 2015

Offerta Esklussiva: Inter - Cesena


Offerta Esklussiva ghal membri kollha : Ghall- loghba Inter vs Cesena, l-Inter qeghdha toffri 4,000 biljett ghal prezz ta' 10 euro biss fis-settori Primo Anello Blu jew Primo Arancio Laterale

Dawk kollha interessati ghandhom jikkuttatjaw lil Marylise 79388787 jew lil Paul Fenech fuq 99494762 jew jibghatu email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com sa mhux aktar tard mill-Erbgha, 4 ta' Marzu.

408 membru - Grazzi!!


Grazzi minn qalbi lill dawk kollha li dahlu membri maghna.

Ix-xoghol li wettaq il kumitat diga qieghed jinqata il frott minnu.
Fi ftit zmien diga ghamilna hafna, zjara ta Zanetti, daqt ninawguraw is sede taghna, issa iz zjara ta Cordoba, festa kbira fil palazz Verdala taht il-patroncinju tal-ecc taggha Marie Louise Coleiro Preca, festa li se tibqa ssir kull sena.

Organizzajna ukoll 3 attivitajiet socjali ghal- membri taghna. Dan il-club huwa realta. Grazzi lil dawk li emmnu fina mill-ewwel gurnata.
Nassigurakhom impenn shih lejn il membri kollha taghna.

President- Paul Fenech
Il-Kumitat ta' l-Inter Club Pupi Zanetti Malta jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li ssiehbu membri ma' dan il-klabb.

Bi pjacir inhabbru li dan il-klabb jammonta ghal 408 membru. Grazzi tas-sapport u tal-fiducja.

Min-naha taghna inweghdukom impenn kontinwu. Forza Inter per sempre!

Monday, February 16, 2015

Ivan Cordoba - Gala Dinner Menu
The menu for the Gala Dinner with special guest Ivan Cordoba - 14 March, 2015
 
VIP welcome Reception
Assorted Canapés
Prosecco

Welcome Reception
Sparkling Wine
Assorted Canapés

Dinner Menu
Starter – Pasta
Paccheri with pancetta, mushrooms tossed in fresh tomato & basil sauce

Main Course
Crispy fillet of salmon, ratatouille, dill and white wine veloute, parsley potatoes & saffron cream & parsley oil

Or

Pork Wellington, Crushed pumpkin, sautéed apples, roast potatoes and aubergine, wrapped green beans mustard jus

Bread roll on side plate

Dessert
Chocolate & hazelnut tart, toffee sauce & vanilla ice-cream
Coffee & mini mince pies

For more information or to book tickets for the event, please click here Friday, February 13, 2015

Cordoba f'Malta bil-medalji tat-triplettaIl-kumitat ta’ l-Inter Club Pupi Zanetti Malta bi pjaċir iħabbar li nhar is-Sibt 14 ta’ Marzu u nhar il-Ħadd 15 ta’ Marzu, il-player leġġendarju Ivan Ramiro Cordoba se jkun qed iżur Malta. Il-pubbliku Interist se jkun jista’ iġedded il-memorja tar-rebħ tat-tripletta għaliex b’mod esklussiv il-player se jkun qed jesponi l-medalji tiegħu. Kulħadd huwa mistieden li jieħu ritratt ta’ l-okkażjoni.
Dawn huma d-dettalji ta’ l-attivitajiet marbuta maż-żjara ta’ Cordoba:
- Nhar is-Sibt 14 ta’ Marzu se tiġi organizzata gala dinner ġewwa il-lukanda ‘Radisson Blu Resort & Spa’, Golden Sands fit-8:00pm għal prezz ta’ €40. Dawk kollha li se jattendu għal din l-attivita se jkunu bi dritt li jieħdu ritratt mall-medalji tat-tripletta.

- Nhar il-Ħadd 15 ta’ Marzu Cordoba se jkun qed imexxi training camp fejn it-tfal, kemm bniet kif ukoll subien, huma mħeġġa li jipparteċipaw. B’kollox se jkun hemm żewġ sezzjonijiet għal prezz ta’ €35. L-ewwel sezzjoni se tkun qed issir mid-9:00 sal-11:30am filwaqt li t-tieni sezzjoni se tkun qed issir mis-2:30 sal-5:00pm. L-etajiet tat-tfal se jvarjaw minn 4 sa 15 –il sena.

Fl-istess ġurnata, f’nofsinhar, se jiġi organizzat VIP lunch fir-ristorant Wigi’s f’San Ġiljan għal prezz ta’ €60. Dawk li se jattendu se jkollhom l-okkażjoni unika li jieklu flimkien ma’ Cordoba kif ukoll jieħdu ritratt ta’ l-okkażjoni mall-medalji tat-tripletta. L-attivita hi miftuħa biss għal numru limitat ta’ 25 persuna u li għalhekk il-bookings se jittieħdu fuq bażi ta’ first come first served.

Il-flus kollha miġbura minn dawn l-attivitajiet se tibbenifika minnhom il- fundazzjoni “te quiere ver onlus” mmexxija minn Cordoba fejn tgħin tfal u familji ġewwa l-Kolumbja.


Bookings: Paul Fenech on 9949 4762


Wednesday, February 11, 2015

Ivan Cordoba - Dalwaqt f'Malta


Il-kumitat ta' l-Inter Club Pupi Zanetti Malta bi pjacir ihabbar li l-player leggendarju Ivan Ramiro Cordoba se jkun qed izur Malta nhar l-14 u 15 ta' Marzu. 

Se jkunu qed jigu organizzati diversi attivitajiet liema qliegh se jmur ghal fundazzjoni mmexxija mill-istess player. Inheggukom sabiex ma titilfux din l-okkazjoni unika. 

Id-dettalji se jkunu qed jithabbru fis-sieghat li gejjin. Grazzi bil-quddiem tal-koperazzjoni taghkom.

Tuesday, February 10, 2015

15 febbraio Giornata Mondiale contro il Cancro InfantilePer questi bambini, ogni mattina, rappresenta una nuova opportunità di vita.

Nella loro lotta per la sopravvivenza hanno bisogno di tutto il sostegno che possiamo fornirgli.

Unitevi a Noi nella lotta contro il cancro infantile!
Inviateci una foto indossando una maglietta bianca con un nastro giallo.

Se vogliamo fare un azione più concreta possiamo fare una donazione fiscalmente deducibile a :

"Italia por Colombia onlus IBAN: IT15I0521651010000000002460
specificando nella causale: Giornata mondiale contro il cancro infantile"

Tutto il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto interamente alla
"Fundaciòn La Divina Providencia de Cali Colombia"