Monday, November 17, 2014

Javier Zanetti È Tutto Scritto - La Mia Storia in 120 Fasce Da Capitano


L-Inter Club Pupi Zanetti Malta se jkun qed ibiegh il-ktieb il-gdid tal-Capitano ghal prezz ta' 16 -il ewro. Dawk interessati li jixtruh ghandhom ikellmu lil membri tal-kumitat.

Min diga ordna dan il-ktieb, jista jigbor il-kopja tieghu mil klabb kull nhar ta gimgha bejn is-18:00 u 19:30 jew inkella nhar ta' Hadd bejn l-10:30 u 12:00