Wednesday, November 19, 2014

Il-Ktieb il-Gdid: JAVIER ZANETTI LA MIA STORIA IN 120 FASCIE DA CAPITANO

Nixtiequ ninfurmawkom illi l-Inter Club Pupi Zanetti Malta se jkun qed ibiegh il-ktieb il-gdid tal-Capitano ghal prezz specjali ta' 16 -il ewro. 

Dawk interessati li jixtruh ghandhom ikellmu lil membri tal-kumitat jew inkella jibghatulna email fuq ic.pupi.zanetti.malta@gmail.com.

Min diga ordna dan il-ktieb, jista jigbor il-kopja tieghu mil klabb kull nhar ta gimgha bejn is-6:00om u 7:30pm jew inkella nhar ta' Hadd bejn l-10:30am u 12:00pm.